W naszej ofercie:
- karty informacyjne inwestycji
- raporty oddziaływania na środowisko
- prognozy oddziaływania na środowisko
- operaty wodnoprawne
- studia wykonalności inwestycji
- programy gospodarki odpadami

Kontakt:

Biuro Opracowań Ekologicznych Tajmyr

tel. 502 640 831

biuro@tajmyr.pl

www.tajmyr.pl

Dane rejestrowe:

Biuro Opracowań Ekologicznych Tajmyr
Adam Sito
76-231 Damnica
ul. Korczaka 5/2
NIP 839-273-79-16
REGON 220818180
Nr r-ku bankowego: 43 1140 2004 0000 3402 6267 9952
:: www.tajmyr.pl :: Wykonane przez Tworzenie Stron WWW Bielsko, Sosnowiec
Strona Glowna
Kontakt