W naszej ofercie:
- karty informacyjne inwestycji
- raporty oddziaływania na środowisko
- prognozy oddziaływania na środowisko
- operaty wodnoprawne
- studia wykonalności inwestycji
- programy gospodarki odpadami

O firmie:

Biuro Opracowań Ekologicznych Tajmyr jest specjalistyczną firmą działającą w branży ochrony środowiska. Powstało z myślą o pomocy przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego w opracowywaniu dokumentów środowiskowych i inwestycyjnych.

Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami z zakresu botaniki, entomologii, ornitologii czy hiropterologii. Pozwala nam to sporządzać oceny oddziaływania na środowisko dla szerokiego spektrum inwestycji, od chlewni wielkopowierzchniowych i cmentarzy komunalnych, przez linie kolejowe, na farmach elektrowni wiatrowych skończywszy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także wiele innych, specjalistycznych opracowań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy doradztwa środowiskowego, a także inwentaryzacje przyrodnicze i pomiary hałasu, które wykonujemy własnym, specjalistycznym sprzętem. Na wyposażeniu posiadamy również profesjonalne oprogramowanie komputerowe:

- OPA03 – do obliczeń i graficznej prezentacji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery wraz z modułem VOC służącym do obliczeń emisji lotnych związków organicznych
- SON2 – do obliczeń i graficznej prezentacji emisji hałasu akustycznego do środowiska. Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy!
:: www.tajmyr.pl :: Wykonane przez Tworzenie Stron WWW Bielsko, Sosnowiec
Strona Glowna
Kontakt